Tools zoals mindmapping en democratic writing

Digitale 'mindmapping', bij voorkeur met behulp van een pakket met de 'online collaborative feature' (iedereen kan er in werken) en met 'voting feature' (maar stemmen kan eventueel ook via de poll-functie van een forum), is, als het organisatiebreed plaatsvindt, een erg krachtige methode voor het helemaal van onderop, op gestructureerde en democratische wijze tot stand laten komen van visies, wensen, oplossingen, etc. Daarnaast is deze methode heel effectief om het vrije inventariseren van ideeën en meningen niet meteen door oordeelsvorming te laten verstoren. Bovendien blijven alle factoren die bij complexe vraagstukken horen, dus ook die factoren waarvan nog niet meteen duidelijk is hoe de verbanden precies lopen, steeds in beeld. Tenslotte is het nog een fraaie wijze van presenteren.

Teksten die op basis van deze methode gemaakt worden, vormen zo de weerslag van de maximale benutting van het kennispotentieel in de organisatie én hebben per definitie een groot draagvlak. Als er tijd is om meerdere versies van een stuk te produceren, en je die weer ter stemming voorlegt, eventueel zelfs per punt of alinea, krijg je zelfs een tekst met het grootst mogelijke draagvlak. Hoe dan ook draagt, door het actief mee laten doen én mee laten beslissen van alle betrokkenen, de methode al vanaf het eerste begin niet alleen bij aan de kwaliteit van de oplossing, maar ook aan het slagen van een oplossing, ook als die nog niet bekend is!

Voor het trainen in 'mindmappen' en voor de implementatie van digitale tools hiervoor bestaan uiteraard gespecialiseerde dienstverleners, maar een aanbod tot implementatie van de combinatie van organisatiebrede medezeggenschap, online collaborative mindmapping, voting en democratic writing, alles liefst met behulp van gratis 'open source' software, ben ik nog nergens tegengekomen. Daarom ben ik zelf maar begonnen hiermee ervaring op te doen (in de vakbond: ).

De combinatie van de genoemde tools betekent dus weliswaar dat je automatisch aan medezeggenschap doet, maar kan, zoals reeds gezegd, natuurlijk ook uitstekend voor niet direct op medezeggenschap gerichte doelen worden aangewend, bijvoorbeeld voor visievorming, beleidsvorming, probleemoplossing, noem maar op. Kortom: open source democratie!

Hieronder zie je vier voorbeelden van mindmaps:

OR in theorie:


OR in praktijk:


nieuwe mogelijkheid besluitvorming en OR:


brainstormen over democratie:


Naar mijn weten gebruik ik geen cookies, maar dit is de wettelijke verplichte cookiemelding. OK