Workshops


Het centrale thema van mijn workshops is manieren te vinden om beter met elkaar om te gaan. De winst in welzijn en productiviteit die dat voor ieder individu en voor ons als totale groep oplevert, spreekt vanzelf, en toch is het blijkbaar moeilijk om dit te realiseren. Dat komt omdat je alleen volwaardig respect/erkenning/waardering van de ander kunt ervaren als jij op jouw beurt jezelf voor iedereen, zonder uitzondering dus, openstelt. Er wordt dan dus nogal wat van je gevraagd, want openstellen betekent iedereen steeds weer nieuwe kansen geven in plaats van (meteen) onwrikbare oordelen jegens een bepaalde ander te koesteren, hoe zeer het verleden tot dat laatste misschien ook aanleiding geeft.


Openstellen is kwetsbaar opstellen. En jezelf keer op keer weer kwetsbaar opstellen vergt veel moed. Hiervoor is vertrouwen nodig, vooral het vertrouwen dat de Ander dit ook doet. Dit prisoner's dilemma is heel lastig op te lossen; er is per definitie geen garantie dat het ooit lukt, maar juist daarom zit er eigenlijk niets anders op dan er maar gewoon mee te beginnen, steeds weer opnieuw: of je kiest voor de zekerheid, maar tevens ook de stilstand van het vooroordeel en het eeuwige eigen gelijk, of je kiest voor de onzekerheid, maar tevens de mogelijkheid tot vooruitgang. Hierbij maakt het niet uit of je het in de huidige situatie goed hebt of dat je het niet goed hebt: écht welzijn is immers pas mogelijk als respect/erkenning/waardering wederzijds is.


Openstellen is, hoe moeilijk ook, toch nog slechts de helft van het verhaal. Onderlinge correctie vormt de andere helft. Als wij elkaar nooit zouden corrigeren, ontspoort steevast de dominantste in een groep, met gevolgen voor iedereen. Toch gaat het hier om hetzelfde principe, want de ander erkennen betekent ook de ander accepteren als persoon die jou mag corrigeren.


In mijn workshops gaan we vaste stramienen doorbreken. Dit doen we door te beginnen met elkaar, iedereen dus, alle ruimte te geven om te praten, zonder interrupties, zonder de specifieke belangen die in het dagelijks leven gelden, zonder enige druk, in bekende en onbekende samenstellingen en in verschillende groepsgroottes. Het is een ontdekkingsreis waarbij we, indien de groep uit onbekenden van elkaar bestaat, gewoon vanaf nul kunnen beginnen, en indien de groep uit bekenden van elkaar bestaat, wat betreft de onderlinge verhoudingen weliswaar niet vanaf nul beginnen, maar waarbij, juist omdat het nu niet om die specifieke belangen gaat die die verhoudingen hebben bepaald, die verhoudingen er toch ineens (tijdelijk) veel minder toedoen.


Als we eenmaal het gevoel hebben dat we een stap hebben gezet in de waardering van elkaars behoeften en kwetsbaarheden, en in het begrijpen van elkaars gedrag, dan kunnen we voorzichtig beginnen met elkaar te bevragen naar het eigen inzicht van elkaars gedrag. Weer een stap verder is het om alternatieven te bespreken. Als laatste stap zou eventueel een plan kunnen worden gemaakt om iets aan te pakken waar de hele groep wat aan heeft.


Hoe verder wij in dit proces komen hoe beter, maar uiteindelijk gaat het om het naar huis gaan met de ervaring dat ons samen leven er ook anders, misschien wel beter uit zou kunnen zien, en met de ervaring dat het investeren in aandacht voor de ander ook jouzelf geluk kan geven. In de echte, rauwe wereld buiten de beschermde constellatie van de workshop, zijn we er dan nog lang niet, maar deze ervaringen zullen zonder enige twijfel een zaadje hebben geplant om te trachten met zijn allen een stap verder te komen in het leven.


contact: Thijs Bollen via mail
 
 
Naar mijn weten gebruik ik geen cookies, maar dit is de wettelijke verplichte cookiemelding. OK